L’associació social ASOCROM va ser constituïda l’any 1999 amb la intenció de ser un pont de cooperació entre Catalunya i Romania. Va esta legalitzada per la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb el numero 23816.

La seu de la entitat s’estableix el Carrer Villarroel numero 10 baixos, 08011 de Barcelona.

Els objectius d’ASOCROM son els següents:
 • fomentar i donar a conèixer la cultura popular tradicional catalana dins de la comunitat romanesa
 • fomentar i donar a conèixer la cultura, costums, tradicions de Romania dins de la comunitat catalana
 • fomentar l’ús de la llengua catalana com a eina vehicular entre les dues comunitats
 • promoure el debat i la investigació sobre aspectes socials, culturals i econòmics que afecten la comunitat romanesa i el seu entorn
 • fomentar el diàleg intercultural entre les dues comunitats
 • mostrar una imatge fidedigne de la comunitat romanesa i combatre els rumors que planegen sobre aquesta comunitat
 • lluitar contra l'exclusió social de les persones d'origen romanes en situació de marginalització
 • donar suport a les persones necessitades per no ser excloses de la societat civil
 • contribuir a la millora de les condicions laborals del col·lectiu romanes i afavorir-ne el reconeixement social
 • fomentar el associacionisme i participació entre les entitats, d’origen romanes i autòctones, del àmbit social i cultural a reu de Catalunya
 • promoure i desenvolupar projectes d'assistència humanitària, integració i cooperació amb altres entitats similars
Valors que promou ASOCROM:
 • transparència, honradesa, professionalitat, serietat, compromis, il·lusió